Dobrodošli na ViK!

ViK ("Virtualna Kontracepcije Konsultacije") je interaktivni paket učenje za zasnovana na dokazima planiranje porodice razvio regionalne kancelarije UNFPA za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju ( EECA RO ) i Evropskog instituta Istočnom za reproduktivno zdravlje (EEIRH) .

Da biste izabrali svoj jezik , kliknite na padajuće liste na gornjem desnom uglu .

Ako imate nalog sa nama , molimo vas da se prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom u bloku na desnoj strani .

Ako ste novi u ViC , kliknite na " Napravi novi nalog " u " Login" bloku na desnoj strani .

Ako imate problema da ? Registruj se , obratite se za pomoć vic.support@eeirh.org .