Prijava

Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće" Pomoć za Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovde prvi put?

Prijava na platformu ViK-a

Za potpuni pristup kursevima potrebno je da se registrujete na ovu platformu . Ovde su koraci za otvaranje novog naloga: 

  1. Kliknite na taster "Otvorite novi nalog".

  2. Popunite obrazac "Otvaranje novog naloga" informacijama koje se traže. 

    • Napominjemo da će se lične informacije koje unesete upotrebiti u certifikatu koji dobijate po uspešno obavljenoj završenoj proceni. U svakom trenutku možete da izmenite informacije pritiskom na tabulator "Podešavanje mog profila" u bloku "Administracija" koji se nalazi levo. 

    • Napominjemo da će zemlja i jezik koje izaberete odrediti verziju kursa ViK-a u koju ćete biti upisani. 

  3. Na Vašu e-mejl adresu će odmah biti upućen e-mejl. 

  4. Pročitajte e-mejl i kliknite na veb ling koja se u njemu nalazi. 

  5. Vaš nalog će biti potvrđen i bićete prijavljeni na platformu ViK-a.