Login

Cookies duhet të jenë të aktivizuara në shfletuesin tënd Ndihmoni me Cookies duhet të jenë të aktivizuara në shfletuesin tënd

A është hera e parë për ty këtu?

Regjistrimi në platformën ViC

Për qasje të plotë në kurs, duhet të regjistroheni në platformë. Këtu janë hapat të cilët duhen ndjekur për të krijuar një llogari të re:

  1. Klikoni në "Krijo llogari të re".

  2. Plotëso formularin "Llogari e re" me të dhënat e nevojshme.

    • Plotëso informatat personale të cilat do të krijojnë certifikatën tuaj, pasi ta përfundoni me sukses vlerësimin përfundimtar. Mund t’i ndryshoni informatat më vonë, duke klikuar në "Karakteristikat e profilit tim" në bllokun e "Administrimi" në të majtë.

    • Zgjedhni vendin dhe gjuhën, për të caktuar versionin e kursit në gjuhën e caktuar në të cilën do jetë kursi.

  1. Një e-mail do të mbërrijë menjëherë në llogarinë tuaj të e-mail-it.

  2. Lexojeni e-mail-in dhe klikioni në linkun që përmbahet në të.

  3. Llogaria juaj do të konfirmohet dhe do të kyçeni në platformën e ViC.