Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Politica de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor Politica site-ului Toți utilizatorii

Sumar

Textul oficial al prezentei politici este redactat în limba Engleză, iar politica în limba Engleză este unica pe care o considerăm oficială. Orice diferențe între aceasta și traducerile în celelalte limbi nu sunt angajante și nu produc efecte juridice. Aunci când apar neînțelegeri privind corectitudinea informațiilor din versiunea tradusă, vă rugăm să consultați versiunea oficială în limba engleză.

Prezenta Politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor reprezintă acordul dintre Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii („IEESR”) și dumneavoastră ca utilizator care accesează, sau inițiază înscrierea sau orice altă modalitate prin care intră în contact („Utilizator”) cu vic.eeirh.org (“Site”). Serviciile pe care le furnizăm prin intermediul Site-ului, precum și alte activități conexe, vor fi denumite colectiv „Servicii”.

Acest site poate colecta date cu caracter personal de la utilizatori. Folosind serviciile și/ sau accesând site-ul, consimțiți să colectăm, stocăm și să procesăm datele dumneavoastră, așa cum este detaliat în prezenta politică.

Serviciile noastre sunt destinate audienței generale pentru utilizatori care au împlinit 16 ani. Nu colectăm în mod deliberat informații de la minori sub 16 ani.

DACĂ NU AVEȚI 16 ANI ÎMPLINIȚI, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIȚI SERVICIILE NOASTRE.

Pentru a putea fi utilizator al acestui site este necesar să acceptați fără rezerve condițiile menționate în acest document, iar utilizând site-ul vă asumați înțelegerea și respectarea prezentei politici. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea site-ului și pentru respectarea politicii. Drepturile dumneavoastră sunt personale și netransferabile. Aceasta înseamnă că dumneavoastră sunteți responsabil și pentru situația în care altcineva folosește numele dumneavoastră de utilizator și parola pentru a accesa site-ul.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră totală, de a schimba oricare dintre condițiile menționate în această politică. Vă vom notifica despre schimbările apărute prin postarea lor pe site sau prin alte mijloace rezonabile de notificare.

Orice modificare a acestor condiții va fi valabilă imediat după notificarea dumneavoastră, cu excepția cazului în care vom indica o modalitate alternativă. Utilizarea Site-ului după notificarea modificărilor aduse acestei politici va fi considerată ca acceptare a modificărilor. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm, să limităm sau să întrerupem orice funcționalitate, conținut sau aspect ale Site-ului, precum și orice element legat de utilizarea serviciilor.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU DISPOZIȚIILE ACESTEI POLITICI, SINGURA SOLUȚIE POSIBILĂ ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII SITE-URILOR ȘI/SAU A SERVICIILOR, ACOLO UNDE SE APLICĂ.

Politică întreagă

Politica de confidențialitate și de utilizarea a cookie-urilor

1. Politica de confidențialitate

1.1 Introducere

Informațiile de mai jos vă sunt furnizate pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine corectă a activității noastre prin intermediul Site-ului, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Veți găsi, de asemenea, informații privind identificarea noastră, obiectivele, drepturile dumneavoastră și căile concrete de realizare a acestora. Confidențialitatea datelor este una dintre preocupările noastre principale.

IEESR este controlorul datelor dumneavoastră personale atunci când vine vorba despre protecția datelor cu caracter personal:

 • Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
 • Adresa: Str. Moldovei, nr. 1, cod poștal 540493, Municipiul Tîrgu-Mureș, România
 • Înregistrat sub numărul 54/30 martie 1997
 • E-mail: office@eeirh.org
 • Telefon: +40 265 255532
 • CIF: 9028390
 • Misiunea noastră: Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) promovează dreptul femeilor şi bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi sexualităţii, la o viaţă fără violenţă de gen şi la o îmbătrânire sănătoasă şi demnă.  Pentru a împlini această misiune, IEESR oferă suport pentru politici, acordă consultanţă şi asistenţă tehnică, dezvoltă şi implementează programe şi proiecte de cercetare, formare şi comunicare şi furnizează servicii sociale. În toate activităţile sale, IEESR promovează dialogul, parteneriatele şi cooperarea internaţională.  IEESR sprijinină atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special a Obiectivelor 3 şi 5, şi a Planului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, prin eforturile combinate ale guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi sectorului privat, în cadrul unui parteneriat mai puternic şi mai eficient pentru dezvoltare.
 • Responsabil cu Protecția Datelor: gdpr@eeirh.org

Cu această Politică de confidențialitate, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea acestui site. Dacă sunteți redirecționat către alte site-uri prin intermediul unui link, se va aplica politica de confidențialitate a operatorului respectiv. Vă recomandăm să vă informați în legătură cu prelucrarea datelor personale pe site-ul respectiv. Știm că protecția datelor dumneavoastră este importantă pentru toate persoanele fizice și apreciem încrederea pe care ne-o acordați. IEESR respectă cu strictețe dispozițiile legale ale legislației aplicabile privind protecția datelor atunci când colectează, procesează și utilizează datele dumneavoastră

Această politică de confidențialitate prezintă detalii privind colectarea și utilizarea datele dumneavoastră personale în scopul furnizării serviciilor noastre, ceea ce vă permite să utilizați site-ul nostru, conținutul și să vă conectați cu alte persoane în procesul de învățare colaborativă.

1.2 Date cu caracter personal

Conform Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), datele cu caracter personal sunt definite ca:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Dacă aveți un cont în Site, vom procesa datele dumneavoastră personale introduse manual de dumneavoastră sau pe care le-am agreat astfel în prealabil, cum ar fi:

 • Numele, țara / teritoriul domiciliului, orașul, instituția, profesia, specialitatea, vârsta, sexul, limba preferată;
 • Adresa de e-mail, adresa IP;
 • Date despre modul în care utilizați site-ul, activitatea pe site, activitățile din cursuri, notele și certificatele obținute în cursurile eLearning furnizate de IEESR, feedbackul furnizat;
 • Alte informații privind accesul și acțiunile efectuate pe Site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul forumurilor de discuții, plasarea de feedback, comentarii sau solicitări prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Unele date sunt stocate doar în baza vizitei dumneavoastră. Când vizitați site-ul nostru, browserul de pe dispozitiv trimite automat informații către serverul nostru. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal.

Următoarele informații sunt colectate și stocate până la ștergerea automată: adresa IP a computerului solicitant; data și ora accesului; numele și adresa URL a fișierului accesat; site-ul web de la care se face acces ("URL-ul referrer"); dacă este cazul, motorul de căutare pe care l-ați utilizat; browserul utilizat; și, dacă este cazul, sistemul de operare al computerului dumneavoastră, precum și numele furnizorului dumneavoastră de Internet.

1.3 Pentru ce scop și în ce bază legală colectăm datele dumneavoastră?

Colectăm datele datele dumneavoastră personale pentru a avea acces la cele mai bune conținuturi online, pentru a vă oferi feedback și pentru o experiență foarte bună pe site-ul nostru. Respectăm drepturile utilizatorilor noștri privind protecția datelor și drepturile de confidențialitate pe care le aveți; nu avem niciun interes în colectarea datelor dincolo de ceea ce este necesar pentru ca site-ul să funcționeze optim și să primiți serviciile așteptate. Suntem conștienți de obligațiile noastre ca Controlor și site-ul nostru este 100% copliant cu cerințele GDPR.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - și aceste scopuri se înscriu în:

 • Articolul 6.1 (a), Consimțământul
 • Articolul 6.1 (b), Contract
 • Articolul 6.1 (f), Interes Legitim

Interesele legitime pe care le urmărim noi sau terțe persoane care furnizează servicii anexe sunt următoarele:

 • Informații despre activitățile noastre;
 • Furnizarea de conținuturi de învățare online prin intermediul platformelor eLearning;
 • Asigurarea sesiunilor securizate de autentificare pentru accesarea platformelor de eLearning;
 • Comunicarea cu alte persoane interesate de aceleași subiecte;
 • Statistici despre activitatea dumneavoastră online pentru a evalua programul nostru și pentru a îmbunătăți procesul și conținutul.
 • Alte:
  • Asigurarea conexiunii cu site-ul;
  • Asigurarea utilizării în condiții optime a Site-ului;
  • Evaluarea statistică utilizând un marker anonim pentru a optimiza procesele online, precum și pentru a crește calitatea și tipul ofertelor noastre;
  • Evaluarea securității și stabilității sistemului;
  • În alte scopuri administrative.

1.4 Cum vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom procesa (colecta, stoca și utiliza) informațiile pe care le furnizați într-un mod compatibil cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Vom depune efortul ca datele dumneavoastră să fie corecte și actualizate în sistemul nostru și să nu le păstrăm mai mult decât este absolut necesar. Menținem un registru al politicii privind datele personale, organizat pentru fiecare tip de date colectate. Ne reafirmăm angajamentul nostru de a procesa doar cantitatea minimă de date necesare. Suntem obligați să păstrăm anumite informații în conformitate cu prevederile legale, cum ar fi informațiile necesare pentru auditul activității noastre ca furnizori de servicii digitale. Timpul necesar păstrării anumitor tipuri de date cu caracter personal poate fi reglementat și de cerințe specifice sectorului de activitate și de practicile uzuale. Datele personale pot fi păstrate în plus față de aceste perioade, în funcție de necesitățile legate de mandatul pe care ni-l acordați.

1.5 Vom comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane?

Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii contractați în scopul asigurării serviciilor către dumneavoastră. Orice terțe părți cu care putem împărtăși datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze în siguranță datele dumneavoastră și să le utilizeze numai pentru a livra serviciul pe care îl oferă în numele nostru și în numele dumneavoastră. Atunci când nu le mai sunt necesare datele dumneavoastră pentru a îndeplini serviciul, aceștia vor urma procedurile agreate de protecție. Dacă dorim să transmitem datele dumneavoastră personale unor alte terțe părți, vom face acest lucru numai după obținerea consimțământului dumneavoastră, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Dacă doriți lista actualizată al tuturor furnizorilor de servicii externe, vă rugăm să contactați gdpr@eeirh.org și veți primi o copie a acestei.

1.6 Pentru cât timp datele dumneavoastră vor fi păstrate?

Vom procesa diferite tipuri de date cu caracter personal atâta timp cât acest lucru este necesar și în mod proporționat cu scopul pentru care aceastea au fost furnizate. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul cel mai scurt posibil, ținând cont de prevederile legale și de tipul serviciilor furnizate. Vom păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 2 ani de la ultima dumneavoastră activitate pe acest site. Atâta timp cât sunteți activ pe site-ul nostru, puteți exercita drepturile dumneavoastră prin intermediul metodelor disponibile de contact ce pot fi găsite în pagina de profil.

1.7 Care sunt drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal?

În orice moment atâta timp cât deținem sau procesăm datele dumneavoastră personale, dumneavoastră, ca persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa - aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul de a modifica - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră, cele care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a fi uitat - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din baza noastră de date.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea - în cazul în care există anumite condiții pentru a avea dreptul de a restricționa prelucrarea.
 • Dreptul la portarea datelor - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să vă fie puse la dispoziție pentru a le transfera unei alte organizații.
 • Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite scopuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
 • Dreptul de opunere a prelucrării automate, inclusiv al creării de profile - aveți, de asemenea, dreptul de a vi se aplica efectele juridice ale normelor privind prelucrarea sau profilarea automată.
 • Dreptul la intervenție de către instituțiile abilitate: în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră în baza dreptului de acces, vă vom oferi o justificare a răspunsului nostru. Aveți dreptul de a formula reclamații.

1.8 Solicitări și proceduri de răspuns privind exercitarea drepturilor

Aveți dreptul să fiți informat privind datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și să efectuați sau să solicitați efectuarea de corecturi, dacă este necesar, sau să solicitați prelucrarea restricționată a datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul să vă fie șterse datele dumneavoastră dacă nu mai doriți să stocăm sau să procesăm datele dumneavoastră personale.

Puteți adresa următoarele solicitări direct din pagina de Profil > Confidențialitate și politici > Solicitare de date:

 • Contactează Responsabilul cu protecția datelor IEESR.
 • Solicită exportul tuturor datelor dumneavoastră personale.
 • Ștergeți toate datele personale.

Solicitările dumneavoastră de export, modificare sau prelucrare restricționată a datelor sau ștergerea, vor primi un răspuns de la noi în maximum 30 de zile de la adresarea solicitării. Cererea dumneavoastră poate fi aprobată, fără însă a fi obligatorie aprobarea, în conformitate cu politica de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor și cu regulile și reglementările în vigoare. Însă veți primi o motivație detaliată a deciziei Responsabilului cu protecția datelor.

1.9 Consimțământ

Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, ne dați permisiunea de a procesa datele dumneavoastră personale în scopurile expres menționate. Acordul cu această politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor va fi considerat consimțământ explicit și vom păstra o copie a înregistrărilor acestui consimțământ în baza noastră de date în scopuri de audit.

În orice moment puteți să vă retrageți consimțământul accesând profilul dumneavoastră din site sau scriind Responsabilului cu protecția datelor la gdpr@eeirh.org.

1.10 Reclamații

În situația în care doriți să formulați o reclamație în legătură cu modul în care datele dumneavoastră personale vă sunt procesate sau în legătură cu răspunsul nostru la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul să vă adresați direct Responsabilului cu protecția datelor al IEESR, Autorității de supraveghere din România sau Data Compliance Europe Ltd.

2. Politica de utilizare a cookie-urilor

2.1 Introducere

Protejarea zonei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru este un aspect extrem de important pentru noi. Acesta este motivul pentru care vă menținem la curent în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal.

Dreptul de a utiliza datele cu caracter personal și datele anonime revine EEIRH în limitele prevăzute de lege, cu excepția drepturilor persoanelor vizate descrise mai sus.

Site-ul folosește software pentru analiza utilizării și a traficului. Prin evaluarea acestor date, pot fi obținute informații utile privind nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității site-ului. Mai precis, pentru fiecare accesare a site-ului, următorul set de date este stocat fără restricții:

 • Forma anonimă a adresei IP a calculatorului solicitant;
 • Data și ora vizitei sau cererii;
 • Numele paginii pe care ați consultat-o sau fișierul pe care l-ați vizitat;
 • Consultați pagina pe care o vizualizează această pagină;
 • Browserul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browserului;
 • Sistemul de operare folosit de utilizator.

Un cookie este un mic fișier text care salvează setările de Internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Browserul dumneavoastră web descarcă acest fișier când accesați pentru prima dată o pagină beb. Data viitoare când accesați această pagină web cu același dispozitiv, cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la site-ul web al cookie-ului primar sau la o altă pagină web a unui fișierelor cookie terță parte. Astfel, pagina web recunoaște că ați vizitat din nou pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere cookie sunt foarte utile deoarece pot îmbunătăți experiența utilizatorilor în cazul reaccesării unei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca înainte, fișierele cookie vă reamintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică modul în care utilizați o pagină și se adaptează la interesele și nevoile dumneavoastră personale. Majoritatea cookie-urilor noastre sunt șterse automat de pe hard disk după încheierea sesiunii ("Cookies pentru sesiuni"). În plus, folosim și cookie-uri care rămân pe hard disk după ce sesiunea este finalizată. Acest lucru vizează în primul rând îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul accesării unei noi pagini web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personale, optimizând astfel timpul de încărcare.

Cookies care nu necesită consimțământul dumneavoastră sunt Cookies absolut necesare, denumite și "strict necesare", oferă funcții fără de care nu puteți utiliza pagina web corect. Aceste cookie-uri sunt folosite exclusiv de noi și sunt așa-numitele module cookie First Party. Ele sunt stocate numai pentru sesiunea curentă a browserului de pe computer. Cookies absolut necesare. Avem o "sesiune-cookie" pentru caracteristica de conectare. Fără acest fișier cookie nu este posibil să vă conectați și să nu funcționeze funcțiile de conectare.

În plus, cookie-urile asigură, de exemplu, schimbarea paginii http în https la funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate a transferului de date. Nu aveți nevoie în mod necesar de acordul dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor necesare.

Cookie-urile care sunt absolut necesare nu pot fi dezactivate utilizând funcția acestei pagini. Cu toate acestea, acestea pot fi dezactivate în orice moment utilizând browserul pe care îl utilizați. Consultați instrucțiunile de mai jos.

Cookie-urile care, conform definiției legale, nu sunt neapărat necesare pentru utilizarea paginii web, dar care îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste cookie-uri, funcțiile care asigură navigarea confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi formularele pre-completate, nu vor mai fi disponibile. Setările precum selectarea limbii nu pot fi salvate și trebuie resetate pe fiecare pagină. În plus, nu mai avem oportunitatea de a vă oferi oferte personalizate.

Puteți seta browser-ul dumneavoastră astfel încât cookie-urile să fie create numai cu consimțământul dumneavoastră sau în general să fie respinse. Rețineți, totuși, că fără cookie-uri, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau pot fi utilizate parțial.

Puteți controla utilizarea cookie-urilor și puteți preveni configurarea browserului după cum urmează:

 • Microsoft Edge și Internet Explorer Consultați https://support.microsoft.com/ Extras - Opțiuni Internet - Card de înregistrare extins - în secțiunea "Verificare de securitate" Trimiteți cereri "Nu urmăriți" către paginile web vizitate cu Internet Explorer "Nu urmăriți" - confirmați
 • Google Chrome: consultați https://support.google.com/chrome/ Meniu - Setări - Setări extinse - sub "Protecția datelor" faceți clic pe "Setări de conținut" - sub "Cookies" câmpurile dorite - confirmați
 • Firefox: consultați https://support.mozilla.org/ Meniu - Setări - Protecție date - în secțiunea Cronică Verificați "Creați setări definite de utilizator" - în secțiunea "Cookies" faceți setările dorite - confirmați
 • Safari: consultați https://support.apple.com/ Safari - Setări - Protecția datelor - în secțiunea "Date despre cookie-uri și pagini web", faceți setările dorite - confirmați

2.2 Cookie-uri de analiză Web (Google Analytics)

Dacă v-ați dat consimțământul pe site-ul nostru folosim, de asemenea, fișiere cookie pentru a crea profiluri de utilizator pseudonime în scopul analizei web ("cookies de analiză web"). Aceste cookie-uri ne permit să identificăm utilizatorii care se întorc (proprietarii de dispozitive), să analizeze comportamentul acestora pe site, să optimizeze site-ul și să-i măsoare acoperirea. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este Art. 6 (1) (a) GDPR. Acordați consimțământul dumneavoastră pentru urmărirea pe acest site făcând clic pe "OK" în bannerul nostru cookie; niciun cookie de analiză web nu este setat înainte de aceasta. Nu combinăm datele cu alte date personale și nu le folosim pentru adresarea directă a utilizatorilor individuali în scopuri publicitare. Cookie-urile de analiză web sunt șterse cel târziu după 24 de luni sau dacă vă retrageți consimțământul în prealabil.

Pentru această analiză web folosim serviciul Google Analytics, care este operat de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-urile stocate pe computer și care permit  analiza utilizării de către dumneavoastră a Site-ului. Informațiile generate de fișierul cookie despre utilizarea site-ului (tipul / versiunea browserului, sistemul de operare utilizat, adresa URL de referință, numele gazdă al calculatorului de acces (adresa IP), data și ora cererii către server) sunt transferate, în general, pe un server din SUA și stocate acolo. Prin urmare, Google vă va scurta adresa IP la ultimul octet în statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. Transferul informațiilor dumneavoastră către o țară terță din afara UE este acoperit printr-o decizie de adecvare a Comisiei (C / 2016/4176 din 12 iulie 2016 - http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj) în sensul articolului 45 din GDPR, deoarece Google sa angajat să respecte principiile protecției de confidențialitate UE-SUA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

În numele nostru, Google utilizează aceste informații ca procesor în sensul art. 28 GDPR pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului și pentru a oferi operatorului site-ului servicii suplimentare asociate cu utilizarea site-ului și utilizarea Internetului. Adresa IP transmisă de browser în contextul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google.

Puteți preveni utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră (vedeți mai sus); totuși, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a site-ului.

De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și de la prelucrarea acestor date de către Google pentru toate site-urile Web prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Puteți, de asemenea, în special în cazul browserelor pe dispozitive mobile, să împiedicați Google Analytics să colecteze și să vă proceseze datele.

Pentru mai multe informații despre Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate Google Analytics, accesați https://www.google.com/analytics/terms/gb.html și https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

Pentru orice întrebări suplimentare despre modul în care sunt procesate datele personale și pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să trimiteți un e-mail la gdpr@eeirh.org.