Kontekst

Repozicioniranje planiranja porodice da bi se smanjile nezadovoljene potrebe i uvažavanje reproduktivnih prava parova i pojedinaca su važne oblasti delovanja UNFPA u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, koje takođe podržavaju globalno opredeljenje Planiranja porodice 2020. 

ViK ima za cilj da pruži podršku zemljama u izgradnji nacionalnih kapaciteta u oblasti prava na planiranje porodice kroz interaktivni edukativni paket za planiranje porodice zasnovano na dokazima i direktan je odgovor na preporuke Sastanka visokog nivoa UNFPA EECARO i IPPF-EN, održanog 2012. godine da "izgradi kapacitete pružalaca zdravstvenih usluga (kroz dodiplomsku i poslediplomsku edukaciju, na primer kroz korišćenje modem tehnologije, kao što su moduli učenja na daljinu)".  

Pregled

ViK je dizajniran da obezbedi učenje na daljinu, kao dopuna tradicionalnim edikativnim kursevima o planiranju porodice, i pruža prilagodnjivost i prednosti učenja putem Interneta. 

ViK koristi tehničke informacije zasnovane na dokazima o planiranju porodice iz temelja smernica o planiranju porodice  Svetske zdravstvene organizacije (Planiranje porodice: globalni priručnik za pružaoce zdravstvenih usluga, Kriterijumi medicinske podobnosti za propisivanje kontracepcije i Izabrane preporuke iz prakse za korišćenje kontracepcije) i Izvor edukativnog paketa za planiranje porodice koji su razvili USAID, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNFPA, i drugi izvori zasnovani na dokazima. 

Kome je namenjen (Ciljana publika)

ViK je namenjen pružaocima usluga u oblasti planiranja porodice (lekarima iz primarne zdravstvene zaštite, akušerima i ginekolozima) koji rade na planiranju porodice klijenata.  Mogu takođe da ga koriste specijalizanti i student u okviru edukacije o planiranju porodice.  

Jezici

ViK je razvijen na engleskom jeziku i preveden na nekoliko izabranih jezika u saradnju sa ključnim institucijama i ekspertima iz planiranja porodice u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, da bi se proširili dometi i povećalo vlasništvo.

Technical requirements

ViC courses are designed to function in any modern web browser. The minimum system requirements for accessing online the ViC courses include:

Systems. A computer capable of playing audio, running one of the following operating systems:

  • Microsoft Windows Vista, 7, or 8
  • Apple Mac OS X 10.3 or later
  • A monitor with a resolution of at least 1024 by 768 pixels

Internet connection

  • A broadband Internet connection (cable modem, DSL, or LAN)

Browsers. The two most recent versions of any of the following browsers with JavaScript enabled are supported:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari

Plug-ins

  • Adobe Flash Player 10+. If it is not already installed on your computer, you can download a Flash Player for free here.

Help ViC improve

Help us improve ViC by sending suggestions on content, language translations, or design.  Please send your comments by clicking here.

Poslednja izmena: nedelja, 27. februar 2022, 20:02