კონტექსტი                                                                                                                                      

ოჯახის  დაგეგმვის  სტანდარტული  მეთოდების  რეპოზიცირება  აუმჯობესებს  რა ოჯახის  დაგეგმვის მეთოდების  მიზნობრივი მოხმარების ხარისხს, ამცირებს  თანამედროვე  კონტრაცეფცის არამიზნობრივ  მოხმარებას. აღნიშნული  მიდგომა მხარს  უჭერს  წყვილებისა და  ცალკეული ინდივიდების რეპროდუქციულ  უფლებებს. თავის მხრივ, სწორედ ეს მიდგომაა  EECA-ს  რეგიონში UNFPA –ს მუშაობის  მნიშვნელოვანი მიმართულება/სფერო. აღნიშნული მიდგომა, ასევე მხარს უჭერს  და ეხმიანება ოჯახის დაგეგმვა   2020 გლობალურ ვალდებულებებს.                                                                                                                                                                                          ViC-ის  მიზანია  ხელი შეუწყოს  ქვეყნებში  უფლებებზე  დაფუძნებული  ოჯახის დაგეგმვის   ინსტიტუციური  შესაძლებლობების   ჩამოყალიბებასა და  განვითარებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული  ინტერაქტიური სასწავლო პაკეტის გამოყენებით. თავის მხრივ სწორედ ეს მიდგომაა უშუალო პასუხი - 2012 წლის  UNFPA EECARO და  IPPF-EN უმაღლესი  დონის  შეხვედრის  რეკომენდაციაზე   - “შეიქმნას  სერვისის პროვაიდერთა  სისიტემა   (დიპლომამდელ და დიპლომისშემდგომი  განათლების მიმართულებებში, მაგალითად ისეთი  ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიცაა  მოდულების დისტანციური სწავლება)”.                                                             

 მიმოხილვა

ViC მიზნად  ისახავს უზრუნველყოს  დისტანციური სწავლება.ასეთი ტიპის სწავლება  უპირატესობას ანიჭებს  რა ონლაინ  სასწავლო გარემოს, გვთავაზობს მოქნილობას და  ავსებს, სრულყოფილს ხდის ოჯახის დაგეგმვის  ტრადიციულ  სასწავლო კურსებს/ტრენინგებს.                                                                                                                     ViC   იყენებს  მტკიცებულებებზე  დაფუძნებულ  ინფორმაციას  ჯანმო-ს  ოჯახის დაგეგმვის ე.წ. ქვაკუთხედი სახელმძღვანელოებიდან (ოჯახის დაგეგმვა: A გლობალური სახელმძღვანელო პროვაიდერებისათვის,ჯანმო სამედიცინო  უფლებათა კრიტერიუმი  კონტრაცეფციის გამოყენებაზე  და   საუკეთესო  პრაქტიკული რეკომენდაციები  კონტრაცეფციის გამოყენებაზე),  ოჯახის დაგეგმვის სასწავლო რესურსების პაკეტი (TRP), რომელიც შემუშავებულია   USAID, WHO, UNFPA – ს მიერ,  ასევე სხვა  მტკიცებულებებზე  დაფუძნებულ  მასალებს.                                                                                                                                                                      სავარაუდო აუდიტორია                                                                                                                

ViC განკუთვნილია  ოჯახის დაგეგმვის  პროვაიდერებისათვის   (პირველად ჯანდაცვის ექიმები, მეან-გინეკოლოგები), რომლებიც მართავენ  კლიენტებს/პაციენტებს ოჯახის დაგეგმვის მხრივ.აღნიშნულ სწავლებაში  ასევე  შესაძლებელია  ჩართულები იყვნენ  რეზიდენტები და სტუდენტები.                                                            

სამუშაო ენა                                                                                                                                    

ViC  შემუშავებულია  ინგლისურ ენაზე  და ითრგმნება  ე.წ. ძირითადი პარტნიორი  ინსტიტუტების, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის  ოჯახის დაგეგმვის  ექსპერტების  მიერ, ფართოვდება მიღწევები  და მრავლდება პროგრამაზე?საკუთრების უფლება.

ტექნიკური მოთხოვნები

ვიკ კურსები შექმნილია იმისათვის, რომ იფუნქციონიროს ნებირსმიერ თანამედროვე ვებ ბროუზერში. ვიკ  ონლაინ წვდომის  მინიმალური სისტემური  მოთხოვნები  მოიცავს:

სისტემები. კომპიუტერი, რომელსაც შეუძლია ჩამოთვლილი ოპერაციული სისტემებიდან ერთ-ერთის მუშაობა:

  • Microsoft Windows Vista, 7, ან 8
  • Apple Mac OS X 10.3 ან უფრო ახალი
  • მონიტორის გარჩევადობა მინიმუმ 1024 - 768 პიქსელით

ინტერნეტ კავშირი. ფართოხაზოვანი ინტერნეტ კავშირი  (საკაბელო მოდემი, DSL, ან LAN).

ბრაუზერები.ორი საბოლოო ვერსიიდან  რომელიმე შემდეგი ბრაუზერი,რომელსაც გააჩნია JavaScript-ის მხარდაჭერა:

  •  Microsoft Internet Explorer
  •  Chrome
  •  Mozilla Firefox
  •  Apple Safari

Plug-ins

Adobe Flash Player 10 +. თუ  არაა  უკვე დაინსტალირებული თქვენს კომპიუტერში, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ Flash Player უფასოდ აქ.

დახმარება ვიკ გაუმჯობესებაზე

დაგვეხმარეთ ვუზრუნველყოთ ვიკ  გააუმჯობესება შინაარსობლივი   წინადადებების გამოგზავნით , ენის  თარგმანით, ან დიზაინით. გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი კომენტარი vic.improve@eeirh.org

ბოლო ცვლილება: კვირა, თებერვალი 27 2022, 8:02 PM